1.
Kraniauskienė S. Normatyvinis ir funkcinis kartų solidarumas Lietuvoje. STA [Prieiga per internetą]. 2013 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.rugpjūčio4 d.];32(1):89-121. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/1848