1.
Murphy JW. Ko galima tikėtis iš socialinės teorijos postmetafizikos amžiuje?. STA [Prieiga per internetą]. 2013 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.rugpjūčio4 d.];32(1):5-14. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/1851