1.
Gedutis A, Kirtiklis K, Kraniauskas L. Monografijų leidybos tendencijos Lietuvos socialiniuose ir humanitariniuose moksluose: duomenų bazės „Lituanistika“ analizė. SMV [Prieiga per internetą]. 2022 m.kovo30 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio18 d.];1(48):7-25. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/26599