1.
Valantiejus V. Postkomunizmo transformacija: tarp liberalaus pliuralizmo ir demokratinės bendruomenės. STA [Prieiga per internetą]. 2013 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.spalio20 d.];33(2):286-03. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/3800