1.
Valantiejus A. Šiądienos kritinės teorijos klausimu. SMV [Prieiga per internetą]. 2013 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio8 d.];33(2):205-38. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/3803