1.
Valantiejus A. Racionalumo problema sociologijoje (II). SMV [Prieiga per internetą]. 2013 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio8 d.];33(2):7-69. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/3809