1.
Kraniauskienė S, Gedvilaitė-Kordušienė M. Kartų solidarumas Lietuvoje: anūkų priežiūros įtaka senelių gerovei. STA [Prieiga per internetą]. 2012 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo18 d.];31(2):239-64. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/397