1.
Gedutis A. Architektūrinės ir istorinės Klaipėdos vizijų konkurencija: drąsūs sprendimai ar darnus išsaugojimas?. STA [Prieiga per internetą]. 2012 m.sausio1 d. [žiūrėta 2020 m.lapkričio26 d.];30(1):210-41. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/403