1.
Gedutis A. Politikos ir mokslo santykio sampratos raida: nuo Weberio iki Habermaso. STA [Prieiga per internetą]. 2001 m.liepos10 d. [žiūrėta 2020 m.lapkričio30 d.];8(3-4):22-3. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/5895