1.
Acus A. Marginalinės grupės tapsmas (sociologiniai prostitucijos tyrinėjimai). STA [Prieiga per internetą]. 2001 m.liepos10 d. [žiūrėta 2021 m.sausio28 d.];8(3-4):56-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/5897