1.
Bendikaitė E. Sionistinio judėjimo tendencijos Lietuvos Respublikoje (1918 - 1940). STA [Prieiga per internetą]. 2001 m.liepos10 d. [žiūrėta 2021 m.sausio26 d.];8(3-4):68-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/5898