1.
Ivanovas B. Tautinių mažumų problemos Stasio Šalkauskio tautiškumo sampratoje. STA [Prieiga per internetą]. 2001 m.liepos10 d. [žiūrėta 2021 m.birželio14 d.];8(3-4):78-5. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/5899