1.
Šatkauskienė N. Komunikacinė dramos sklaida ir jos socialumas. SMV [Prieiga per internetą]. 2002 m.liepos10 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio15 d.];90:88-6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/5909