1.
Laurėnas V. Pilietinės visuomenės dilemos Lietuvoje. STA [Prieiga per internetą]. 2003 m.liepos4 d. [žiūrėta 2022 m.sausio28 d.];110:5-22. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/5925