1.
Žvinklienė R. Moters kelias į akademiją: istorija ir dabartis. STA [Prieiga per internetą]. 2003 m.liepos4 d. [žiūrėta 2022 m.sausio25 d.];110:50-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/5929