1.
Gečienė I. Naujosios klasės diskursas ir jo poveikis diskusijoms apie intelektualų vaidmenį posovietinėse šalyse. STA [Prieiga per internetą]. 2003 m.liepos4 d. [žiūrėta 2021 m.sausio19 d.];110:71-2. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/5930