1.
Valantiejus A. Nuosaiki proto kritika Jürgeno Habermaso socialinėje teorijoje. STA [Prieiga per internetą]. 2003 m.liepos4 d. [žiūrėta 2021 m.sausio17 d.];110:133-47. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/5935