1.
Kublickienė L. Vyriškų vaidmenų ypatumai dabarties Lietuvoje. STA [Prieiga per internetą]. 2003 m.gruodžio22 d. [žiūrėta 2022 m.sausio19 d.];120:77-6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/5939