1.
Valantiejus A. Ekonominio ir sociologinio požiūrio jungties galimybė analitinėje socialinio mokslo paradigmoje, arba Maxo Weberio suprantančiosios sociologijos eksplikavimas Zenono Norkaus metodologiniame racionalaus pasirinkimo modelyje. SMV [Prieiga per internetą]. 2003 m.gruodžio22 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės27 d.];120:119-3. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/5943