1.
Valantiejus A. Pozityvizmo svyruoklė. STA [Prieiga per internetą]. 2004 m.birželio20 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio8 d.];130:5-21. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/5945