1.
Matonytė I. Socialinis kapitalas: nuo mokslinių tyrimo perspektyvų prie empirinių pastebėjimų. Gero valdymo klausimas. SMV [Prieiga per internetą]. 2004 m.birželio20 d. [žiūrėta 2022 m.liepos3 d.];130:22-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/5946