1.
Reingardienė J. Moterų karjeros ir šeimos dilemos. STA [Prieiga per internetą]. 2004 m.birželio20 d. [žiūrėta 2022 m.sausio19 d.];130:59-2. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/5949