1.
Valantiejus A. Thomas Kuhno istorinė-sociologinė mokslo raidos koncepcija . STA [Prieiga per internetą]. 2004 m.birželio20 d. [žiūrėta 2021 m.birželio18 d.];130:126-35. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/5955