1.
Valantiejus A. Diskursyviojo post- ir meninės tiesos pradų sąlytis, arba hermeneutinės dekonstrukcijos link. SMV [Prieiga per internetą]. 2004 m.birželio20 d. [žiūrėta 2022 m.lapkričio28 d.];130:136-45. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/5956