1.
Valantiejus A. Diskursyviojo post- ir meninės tiesos pradų sąlytis, arba hermeneutinės dekonstrukcijos link. STA [Prieiga per internetą]. 2004 m.birželio20 d. [žiūrėta 2021 m.birželio14 d.];130:136-45. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/5956