1.
Kublickienė L. Lietuvos gyventojų kultūriniai poreikiai: kultūros įstaigų vertinimas ir lankymas. SMV [Prieiga per internetą]. 2004 m.gruodžio28 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės28 d.];140:64-1. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/5963