1.
Piliponytė J. Korupcija: teoriniai bandymai apibrėžti ir paaiškinti. SMV [Prieiga per internetą]. 2004 m.gruodžio28 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio9 d.];140:83-5. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/5965