1.
Žvinklienė A. Gender mainstreaming ar lyčių dėmens integravimo strategija? „Importuotų“ sąvokų taikymo Lietuvos socialinių ir humanitarinių mokslų kalboje problemos. STA [Prieiga per internetą]. 2004 m.gruodžio28 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo19 d.];140:120-8. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/5967