1.
Valantiejus A. Prašom ragauti ‘Latour 1991’. STA [Prieiga per internetą]. 2004 m.gruodžio28 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio8 d.];140:141-8. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/5969