1.
Valantiejus A. Radikalios mikrosociologijos gairės. STA [Prieiga per internetą]. 2005 m.birželio28 d. [žiūrėta 2021 m.birželio14 d.];150:5-22. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/5981