1.
Valantiejus A. Radikalios mikrosociologijos gairės. SMV [Prieiga per internetą]. 2005 m.birželio28 d. [žiūrėta 2022 m.liepos1 d.];150:5-22. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/5981