1.
Pilotta J. Organizacinio identiteto konstravimas mažumų bendruomenėse. STA [Prieiga per internetą]. 2005 m.birželio28 d. [žiūrėta 2022 m.sausio17 d.];150:23-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/5982