1.
Žvinklienė A. Machismo: varžymasis dėl garbės (Siciliškosios patirties studijos). STA [Prieiga per internetą]. 2005 m.birželio28 d. [žiūrėta 2021 m.spalio21 d.];150:56-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/5984