1.
Šidlauskienė V. Rožinis inkliuzas knygų lentynoje. STA [Prieiga per internetą]. 2005 m.birželio28 d. [žiūrėta 2022 m.sausio18 d.];150:142-5. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/5991