1.
Valantiejus A. Vytauto Kavolio istorinė sociologija: metodologiniai aspektai. SMV [Prieiga per internetą]. 2005 m.spalio29 d. [žiūrėta 2022 m.liepos3 d.];160:26-0. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/5995