1.
Valantiejus A. Sociologijos metodas. Istorinio proceso analizė. STA [Prieiga per internetą]. 2006 m.birželio20 d. [žiūrėta 2021 m.spalio25 d.];170:42-0. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/6007