1.
Rinkevičius L. Viešosios politikos kultūros formavimasis Lietuvoje: aplinkosaugos politikos ir visuomenės dalyvavimo sociologinė eksploracija. STA [Prieiga per internetą]. 2006 m.birželio20 d. [žiūrėta 2021 m.spalio22 d.];170:113-27. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/6011