1.
Beresnevičiūtė V, Poviliūnas A. Magistrų integracija į darbo rinką: magistrantūros studijų absolventų sociologinės apklausos analizė. STA [Prieiga per internetą]. 2007 m.birželio29 d. [žiūrėta 2021 m.spalio28 d.];190:88-103. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/6028