1.
Rinkevičius L. Instituciniai domenai, įtampos laukai ir institucinės inovacijos. Sociologiniai aspektai. STA [Prieiga per internetą]. 2007 m.birželio29 d. [žiūrėta 2021 m.spalio26 d.];190:104-15. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/6029