1.
Valantiejus A. Nenuobodi kriminologija: Vincenzo Ruggiero literatūrinio skaitymo metodas. STA [Prieiga per internetą]. 2007 m.gruodžio15 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo22 d.];200:151-78. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/6043