1.
Valantiejus A. Nušvitimų beieškant: Walteris Benjaminas ir literatūros sociologija. SMV [Prieiga per internetą]. 2008 m.gruodžio22 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio8 d.];220:139-62. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/6063