1.
Balčytienė A, Juraitė K, Reingardė J. Pratarmė. STA [Prieiga per internetą]. 2015 m.balandžio4 d. [žiūrėta 2022 m.sausio18 d.];230:8-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/6065