1.
Balčytienė A, Juraitė K, Reingardė J. Sėkmingos Europos komunikacijos link: studijų atradimai ir žiniasklaidos polikos rekomendacijos. SMV [Prieiga per internetą]. 2015 m.balandžio4 d. [žiūrėta 2022 m.liepos6 d.];230:115-21. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/6073