1.
Šutinienė I. Tautos istorijos simboliai Lietuvos gyventojų tautinėje vaizduotėje: herojų įvaizdžiai ir jų kaita. SMV [Prieiga per internetą]. 2009 m.liepos1 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės28 d.];240:40-2. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/6076