1.
Žvinklienė A. Lyčių atotrūkis ir patriarchato raiška Baltijos valstybėse. Lietuvos ypatumai. STA [Prieiga per internetą]. 2009 m.liepos1 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio2 d.];240:99-118. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/6079