1.
Žvinklienė A. Garbės koncepcija socialiniame diskurse (I). STA [Prieiga per internetą]. 2009 m.gruodžio9 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo26 d.];250:83-1. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/6087