1.
Murphy JW, Schlaerth CAI. Ryšys tarp radikalios refleksijos, žmogaus laisvės ir etikos. STA [Prieiga per internetą]. 2010 m.lapkričio8 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo19 d.];260:7-19. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/6093