1.
Poviliūnas A. Profesinės veiklos tyrimo transformacija. STA [Prieiga per internetą]. 2010 m.gruodžio14 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo23 d.];270:106-15. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/6108