1.
Račiūnaitė V. Moters savivokos aspektai tarpukario ir išeivijos prozoje. STA [Prieiga per internetą]. 1998 m.balandžio4 d. [žiūrėta 2022 m.sausio25 d.];2(2):224-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/6772