1.
Matonytė I. Kaip/ar gimsta akademinis žurnalas. STA [Prieiga per internetą]. 1998 m.balandžio4 d. [žiūrėta 2022 m.sausio26 d.];2(2):237-43. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/6775