1.
Tereškinas A. Šalpos valgyklos ir muilo operos: ikoninis tautiškumas,žiniasklaida, pop kultura nūdienėje Lietuvoje. SMV [Prieiga per internetą]. 1999 m.balandžio4 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio12 d.];5(3):16-2. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/6965