1.
Gaižutytė Žilvinė. Igno Šlapelio meno sociologijos bruožai. SMV [Prieiga per internetą]. 1999 m.balandžio4 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio7 d.];5(3):96-104. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/6971